Her kan du læse om vores arbejde med børns transport.

Om vores arbejde

I MOVE arbejder vi med børns transport, som skal gøre det nemmere for børn at transportere sig mere bæredygtigt.

Vi laver f.eks. en kampagne, hvor børnene konkurrerer klassevist, og vi laver tiltag med f.eks. bilfri zoner, udsmykning af asfalt, lysinstallationer og andre fysiske ting, der kan være med til at børn selv går og cykler til og fra skole.

Samarbejde med målgruppen

Vi samarbejder med både børn, forældre, lærere og skoleledelse om at udvikle tiltagene, så vi kan få deres input til, hvad tiltagene bør indeholde. Denne del er særlig vigtig, da det er dem som skal være med til at teste tiltagene og bruge de succesfulde tiltag i deres hverdag.

Teste tiltag

I projektet tester Agder fylkeskommune, Aalborg Kommune, Midttrafik, Region Midtjylland og Varbergs kommun tiltag på udvalgte folkeskoler. I kan læse mere om testene på siden her med cases om børns transport.

Siden med casene er under opbygning.

Måle effekten

For at kunne måle effekten af tiltagene laver vi undersøgelser af børnenes transport inden og efter kampagnen testes. Når vi har denne viden, deler vi det blandt andet her på hjemmesiden.