Mere bæredygtig transport

Hvordan får vi flere til at se lyset i bæredygtige transportløsninger?

Det spørgsmål søger vi svar på i projektet MOVE.

Vi er 12 partnere i Sverige, Norge og Danmark. Vi er kommuner, regioner og trafikselskaber, som alle vil teste tiltag, som vi håber vil få flere til at gå, cykle, køre sammen og køre med kollektiv trafik.

Vores erfaring er, at de mere bæredygtige transportvaner ikke sker af sig selv. Derfor vil vi samarbejde med en række testdeltagere for blandt andet at blive klogere på, hvilke barrierer de oplever for at transportere sig mere bæredygtigt. Og vi vil bruge viden om adfærdsteori og nudging til at gøre det nemt for folk at bruge de mere bæredygtige transportformer.

Vores håb er at finde frem til succesfulde tiltag, som kan implementeres af alle.

Teksten på hjemmesiden her er en blanding af dansk, svensk og norsk, da vi er et nordisk projekt. Men på følgende sider kan du læse mere om projektet på hver af de tre sprog:

Læs om MOVE på dansk.

Läs om MOVE på svenska.

Les om MOVE på norsk.