Kontaktoplysninger

Allan Holst

Projektleder

Mobil: +45 2913 5686

E-mail: allan.holst@ru.rm.dk

Lene Bek Jørgensen

Kommunikationsansvarlig

Mobil: +45 2499 5453

E-mail: lene.bek.joergensen@ru.rm.dk

Louise Wallmander

Svensk koordinerende partner

Mobil: +46 0340 880 00

E-post: louise.wallmander@varberg.se

Ann Sherin Skollevold

Norsk projektejer

Mobil: +47 924 31 496

E-post: ann.sherin.skollevold@agderfk.no