Mere bæredygtig transport

Hvordan får vi flere til at se lyset i bæredygtige transportløsninger? Det søger vi svar på med projektet MOVE, som Interreg ØKS støtter.

Undersøgelser i Danmark, Sverige og Norge viser, at bilen er den mest anvendte transportform. Når vi skal transportere os til f.eks. skole, arbejde eller fritidsaktiviteter, så tager langt de fleste af os bilen.

Men netop vores transport står for en stor del af CO2-udslippet. Så hvis vi skal reducere vores CO2-udslip, skal vi transportere os mere bæredygtigt. Mere bæredygtig og aktiv transport har også flere fordele; udover at mindske CO2-udslippet, vil det også mindske trængslen i byerne, og det vil forbedre folkesundheden.

I MOVE arbejder vi med, hvordan vi får flere til at gå, cykle, køre sammen eller køre med kollektiv trafik. Det vil vi gøre ved at udvikle tiltag, som vi tror kan få flere til at transportere sig mere bæredygtigt. Disse tiltag vil vi efterfølgende teste og måle effekten af, og til sidst er håbet, at vi står med syv succesfulde tiltag, som også kan bruges af andre i både Danmark, Sverige og Norge.

Samarbejde med målgruppen

Det er svært at ændre vaner, og derfor kan det være svært at begynde at transportere sig mere bæredygtigt. Derfor vil vi i projektet samarbejde med målgruppen, så vi kan blive klogere på, hvilke barrierer de oplever i forhold til at transportere sig mere bæredygtigt i deres hverdag.

I projektet fokuserer vi på fire temaer og målgrupper:

Bruge viden om adfærd og nudging

I MOVE har vi også et særligt fokus på adfærd og nudging. Vi ved, at det kan være svært at ændre vaner. Derfor har vi en idé om, at vi kan få flere til at transportere sig mere bæredygtigt, hvis vi gør det nemt at tage det bæredygtige transportvalg.

I projektet anvender vi derfor viden om adfærdsteori og nudging. Nudging er små virkemidler, som kan bruges til at påvirke adfærd i en ønsket retning. Det kan f.eks. være at give den rette information på det rette tidspunkt eller bruge visuelle ting i ens kommunikation.

Vi samarbejder med det svenske konsulentfirma Nudgd, som giver os undervisning og sparring på, hvordan vi bedst anvender adfærd og nudging i vores arbejde i projektet. Læs mere om Nudgd på deres hjemmeside.

Om partnerne

Samling af logoer for alle partnere i MOVE

Vi er 12 partnere i MOVE fra Danmark, Sverige og Norge.

Vi har en fælles udfordring og derfor mener vi, at vi med fordel kan arbejde sammen om løsningerne. På den måde kan vi udnytte hinandens styrker, lære af hinanden og sammen udvikle ting, der kan bruges til at få flere til at transportere sig mere bæredygtigt i alle vores tre lande.  

Danmark

Sverige

Norge

Periode og støtte

Projektet varer fra 1. juli 2023 til og med 30. juni 2026.

Projektet har et samlet budget på 24 mio. kr. EU's Interreg ØKS program har bevilget 14 mio. kr. til projektet.

Læs mere om Interreg ØKS programmet.

Kontakt

Allan Holst

Projektleder

Mobil: +45 2913 5686

E-mail: allan.holst@ru.rm.dk

Lene Bek Jørgensen

Kommunikationsansvarlig

Mobil: +45 2499 5453

E-mail: lene.bek.joergensen@ru.rm.dk