Mer hållbara transporter

Hur får vi fler att se potentialen i hållbara transportlösningar? Vi söker svar på detta med projektet MOVE, som Interreg ØKS stödjer.

Studier i Danmark, Sverige och Norge visar att bilen är den mest använda transportformen. När vi ska transportera oss till t.ex. skola, arbete eller fritidsaktiviteter tar de allra flesta av oss bilen.

Men det är just våra transporter som står för en stor del av CO2-utsläppen. Om vi ska minska våra CO2-utsläpp måste vi transportera oss mer hållbart, vilket också har flera fördelar; förutom att minska CO2-utsläppen kommer det också att minska trängseln i städerna och förbättra folkhälsan.

I MOVE arbetar vi med hur vi ska få fler att gå, cykla, samåka eller åka kollektivt. Det ska vi göra genom att utveckla initiativ som vi tror kan inspirera fler att välja hållbara transportsätt. Vi kommer att testa och mäta effekten av dessa åtgärder och i slutändan hoppas vi ha utvecklat sju framgångsrika åtgärder som även kan användas av andra i Danmark, Sverige och Norge.

Samarbete med målgruppen

Vår erfarenhet är att förändringar av beteenden i valet av transport inte kommer av sig självt. Därför fokuserar vi på att både samarbeta med målgruppen och använda kunskap om beteende och nudging för att möjliggöra en förändring.

I projektet fokuserar vi på fyra teman och målgrupper:

Använd kunskap om beteende och nudging

I projektet använder vi kunskap om beteendeteori och nudging. Nudging är små verktyg som kan användas för att påverka beteendet i önskad riktning. Det kan t.ex. vara att ge rätt information vid rätt tidpunkt eller använda visuella hjälpmedel i sin kommunikation.

Vi samarbetar med det svenska konsultföretaget Nudgd som ger oss utbildning och bollplank om hur vi bäst använder beteende och nudging i vårt arbete i projektet.

Läsa mer om Nudgd på deras hemsida.

Om partnerna

Samling af logoer for alle partnere i MOVE

Vi är 12 partners i MOVE från Danmark, Sverige och Norge.

Vi har en gemensam utmaning och därför tror vi att vi med fördel kan samarbeta kring lösningarna. På så sätt kan vi ta vara på varandras styrkor, lära av varandra och tillsammans utveckla saker som kan användas för att få fler att transportera sig mer hållbart i alla våra tre länder.

Danmark

Sverige

Norge

Period och support

Projektet pågår från 1 juli 2023 till och med 30 juni 2026.

Projektet har en total budget på nästan 36 miljoner SEK. EU's Interreg ØKS-program har beviljat nästan 21 miljoner SEK för projektet.

Läsa mer om Interreg ØKS-programmet.

Kontakt

Allan Holst

Projektleder

Mobil: +45 2913 5686

E-mail: allan.holst@ru.rm.dk

Louise Wallmander

Svensk koordinerende partner

Mobil: +46 0340 880 00

E-post: louise.wallmander@varberg.se