01.06.2024

I MOVE-projektet har vi et særligt fokus på adfærd, og hvordan vi bruger viden om adfærdsteori og nudging til at få flere til at transportere sig mere bæredygtigt.

Vores erfaring er, at det er svært at ændre ens transportvaner. Vi bakkes op af adfærdsteori, som forklarer, at hjernen arbejder i et system 1 og et system 2. System 1 er intuition og instinkt. System 2 er rationel tænkning. System 2 er meget krævende og derfor vil hjernen helst være i system 1 og træffe beslutninger i system 1. Omkring 95% af ens beslutninger laver man typisk i system 1. Så når man skal lave en ny vane, kræver det ofte, at hjernen arbejder i system 2. Men ved at designe tiltag, så de taler til system 1, kan det blive nemmere at lave den nye vane.

Derfor har vi i MOVE-projektet fokus på, at de tiltag, vi udvikler og tester, så vidt muligt skal tale til system 1. Det skal være enkelt og målrettet handlinger, der sker automatisk og intuitivt. På den måde er der en større chance for, at det bliver en succes.

Undervisning i adfærdsanalyser og nudging

Til at hjælpe os har vi haft et samarbejde med Katharina Paoli Brunat og Tim Isaksson fra det svenske konsulentfirma Nudgd. De har undervist os i teori om adfærd, lært os at lave adfærdsanalyser, inspireret os med eksempler på nudging og givet os sparring på vores cases om hvordan vi kan arbejde med adfærd og nudging.

Nudging handler om at give et valg, som kan ændre folks adfærd uden at man forbyder nogle af mulighederne. Det handler derfor ikke om at fjerne muligheder eller om tvang, men om at hjælpe den ønskede adfærd på vej. F.eks. med tegnede pile på cykelstien hen til der, hvor der som regel er ledig cykelparkering, eller gøre brug af konkurrenceelementer for at motivere til at være med.

I forhold til adfærdsanalysen har vi lært, at det er særligt vigtigt at have fokus på målgruppens adfærd, hvad der udløser adfærden og de barrierer, som målgruppen oplever i forhold til at gøre den ønskede adfærd. Her er det især vigtigt, at man observerer adfærden og taler med målgruppen, som man ønsker skal ændre deres adfærd, så man kombinere de to ting og får den bedste indsigt at lave sine tiltag ud fra.

Sparring har givet stor værdi

Tim og Katharina har også givet os sparring i hvordan vi anvender viden om adfærd og nudging i de cases, som vi arbejder med i MOVE-projektet.

Det har givet en stor værdi til projektet, som Kia Hansen fra Aalborg Kommune, en af partnerne i projektet, her fortæller:

- At få input fra et udefrakommende konsulentbureau, der arbejder med adfærd, har været positivt for vores case i MOVE, hvor vi laver en kampagne målrettet børn, der hedder "På Egne Ben". Deres forslag til sjovere kommunikationsmateriale, gamification-elementer og løbende præmier har tilføjet nye dimensioner til vores arbejde. De har også hjulpet os med at skabe en balance i vores kommunikation, og hvad der er vigtigt når vi henvender os til forældrene og til børnene. Med disse input håber vi at gøre aktiv transport til skole både attraktiv og sikker, og ser frem til at observere kampagnens effekter.

Igennem sparringen har Tim og Katharina fået en særlig indsigt i, hvad der kan være en udfordring for os i MOVE-projektet og i deres opsamling til os anbefaler de, at vi er ekstra grundige med vores adfærdsanalyse og parkerer selve ideerne til senere. Det er vigtigt, at vi forstår adfærden og barriererne, før vi finder løsningerne. Som Tim fortæller:

- Det är fullt naturligt och bra att genast börja tänka på roliga idéer för åtgärder! Att tänka på möjliga lösningar samtidigt som vi diagnosticerar vilken förmåga, möjlighet och motivation som målgruppen saknar tillför ofta bra perspektiv. Det viktiga är att samtidigt göra en disciplinerad diagnos som inte favoriserar. Därefter granskar vi alla idéer noggrannt och utvärderar vilka som bäst matchar diagnosen. Nio gånger av tio leder denna process till att nya idéer vinner eller att de ursprungliga idéerna tweakas och därmed ger betydligt bättre effekt – en väl värd investering!

Over det næste års tid tester vi tiltag i MOVE-projektet, og vi ser frem til at dele resultater og viden om, hvordan vores fokus på adfærd har fungeret.