Elever ved bord.
Foto: Varbergs kommun.

29.11.2023

En viktig del i MOVE-projektet är att testa metoder för samskapande med barn och unga. En möjlighet som dök upp var att låta gymnasieelever jobba med form och färg tillsammans med experter, vilket Varbergs kommun positivt tackade ja till!

Under november månad genomförde trafikavdelningen två träffar i Varberg tillsammans med konsultbyrån Trivector, Studio Raevling samt elever på Peder Skrivares skola. Syftet var att utforska hur bilder kan ingå i att kommunicera kring hållbarhet.

Workshops med skapande i fokus

I workshop 1 reflekterade eleverna kring agenda 2030-målen och på frihet och mobilitet utifrån deras resvanor samt reflektera kring vad olika resvanor har för påverkan på samhället i stort.

I workshop 2 undersökte eleverna hur tillgängligt dagens trafiksystem är utifrån olika målgrupper resbehov. Utifrån en utvald målgrupp analyserade de behov och utmaningar i dagens trafiksystem och skissade på möjliga lösningar.

Vad händer sen?

I nästa steg skall eleverna, genom ett gymnasiearbete våren 2024, ta fram en vision för Varbergs centrum med fokus på transportsystem.

Även där ska problemområden och förbättringsmöjligheter identifieras och det skall jobbas fram visuella lösningsförslag.