14.06.2024

I en periode på 5 uker har Agder fylkeskommune gjennomført en kampanje i regi av Kobla AS. Hensikten med kampanjen har vært å bevisstgjøre og motivere de ansatte til å reise mer bærekraftig.

I løpet av kampanjen ble det gjennomført:

  • 9477 reiser, som igjen utgjorde 55829 grønne kilometer.

Avstand har stor betydning

Reisevaneundersøkelsen for 2023 viser at andelen grønne arbeidsreiser har økt med 10 % siden året før. I sommerhalvåret foregår 42 % av alle arbeidsreiser med buss, sykkel eller gange.

Elsykkel har blitt et populært transportmiddel som gir lang rekkevidde, god fremkommelighet og færre motbakker. Andelen reiser med elsykkel har økt fra 6,4 % i 2020 til 10,4 % i 2023. Det er grunn til å tro at denne andelen vil fortsette å øke ettersom hele 60 ansatte har skaffet seg elsykkel gjennom fylkeskommunens nye leasingordning.

Andel kollektivreiser gikk ned som følge av koronapandemien, men her ser vi igjen en økning slik at vi er tilbake på tilnærmet samme nivå som 2020.

Avstand fra bosted til arbeidsplass har stor betydning for valg av reisemiddel, 93 % av de med avstand på under 1 km velger grønne reiser. Denne andelen faller med økt avstand og på de med over 10 km til jobb er det hele 66 % som velger bil.

Det samme bildet gir dataene fra Kobla, hvor 90 % av reiser på under 1 km er med kollektiv, sykkel eller gange. Her ser vi også at bilandelen øker til hele 40 % på reisene som er på mellom 1-5 km.

Tiltak de ansatte ønsker mest

Reisevaneundersøkelsen ber de ansatte oppgi hvilke tiltak som er viktige for å velge å gå eller sykle til jobb. De tiltakene som de ansatte ønsker mest er gratis sykkelservice, motivasjonstiltak som trening i arbeidstiden og bedre vintervedlikehold.

For å få flere til å velge buss er det tiltaket om utvidet rushtid og hyppigere avganger som peker seg ut. Dette stemmer overens med undersøkelser gjennomført av Agder kollektivtrafikk, hvor frekvens er den viktigste driveren for å reise kollektivt.

Det er mulig å endre reisevaner – selv for de med lang reisevei

Mand på cykel.
Jo Viljam. Foto: Marit Vatn Jensen

Jo Viljam var den heldige vinneren av loddtrekningen for hovedpremien i Kobla-konkurransen. Han bor i Vennesla og sykler stort sett til jobben på Fylkeshuset hver dag.

Dette gjør han selv om han har en reisestrekning på 20 km én vei. Jo Viljam er et bevis på at det er mulig å endre reisevaner, for selv for de med svært lang reisevei. Tidligere kjørte ham bil til jobb, men for to år siden bestemte han seg for å teste ut om sykkel kunne være et alternativ. Det fungerte veldig bra og etter det har det stor sett blitt sykkel til og fra jobb.

- Å sykle til jobb gir god bevegelse i både muskler og ledd. I tillegg påvirker det mentale og gir en følelse av overskudd, sier Jo Viljam.

Tips fra Lasse til hvordan få mest mulig poeng på hverdagsreisene

Mand på cykel.
Lasse Moen Sørensen. Foto: Marit Vatn Jensen

Lasse Moen Sørensen på avdeling for strategi og mobilitet er en av deltakerne som har hevdet seg i topplistene på Kobla-appen. Vi har spurt han om hvordan han har klart å sanke inn alle poengene i løpet av konkurransen. Lasse bor nemlig svært sentralt i Kvadraturen og har kort avstand til jobb. Lasse er veldig opptatt av hverdagsaktivitet, som igjen gjør at han går eller sykler til de fleste ærend.

- Kobla har jo diverse bonuser for antall reiser, og her har jeg virkelig fått uttelling. Poengene har i tillegg inspirert meg til å gå omveier til og fra jobb, og til å konsekvent gå eller sykle til møter så lenge det har vært mulig, forteller Lasse.

Kobla er ment å være en motivator for grønne og aktive reisevalg og det kan Lasse bekrefte.

- Når en ser at en hevder seg mot de med lang reisevei, er det jo ekstra gøy å velge aktive reisemåter over større avstander, selv om det tar mer tid. Kobla har nok bidratt til at jeg har fått nytt våren enda mer utendørs enn jeg ellers ville gjort.