Deltagere i MOVE-projektet.

20.03.2024

Medarbejdere fra alle 12 partnere i MOVE projektet mødtes i marts i Varberg i Sverige. Nogle super gode dage fyldt med udveksling af erfaringer, og mulighed for at dele frustrationer og succesoplevelser.

Vi er i den fase af projektet, hvor vi udvikler de ting, som vi snart skal teste. Det betyder bl.a. dialog med målgruppen - både børn, unge og mange forskellige voksne. Det er virkelig vigtigt og lærerigt, men også svært.

Derfor er det så givende for os projektpartnere at mødes fysisk og tale sammen - at mærke at vi er fælles om udfordringerne, fejrer hinandens successer og bidrager med ideer til hinanden.

I projektet arbejder vi inddelt i fire tematikker. Meget af vores samarbejde sker i de fire tematikgrupper. Partnermødet her var også en anledning til at høre om arbejdet i de andre tematikker. Det også gav en masse inspiration.

Partnermødet bød også på en masse andre gode ting, fx fælles gåtur i skønne omgivelser, besøg hos virksomheden Cycleurope og selvfølgelig fika.

Mennesker der står i rundkreds og taler.
Mennesker samlet i en sal.