Om markedstilpassede produkter

I prosjektet jobber vi med markedstilpassede produkter i samarbeid med bedrifter og universitetet i Agder, som skal bidra til å fremme bærekraftig pendling. Dette kan for eksempel være tilpassede mobilitetsløsninger som å tilpasse bussens kjøretid til bedriften eller studiestedet, eller målrettede informasjonskampanjer. Det kan også være gratisbilletter til kollektivtransport eller billetter til redusert pris i en begrenset periode.

Samarbeid med målgruppen

Vi samarbeider med ansatte fra bedriftene og studenter fra universitetet, slik at vi kan få deres innspill til hva de markedstilpassede produktene skal inneholde, og hvilke barrierer de opplever som hindrer dem i å transportere seg mer bærekraftig til og fra jobb eller studie. Denne delen er spesielt viktig, da det er de som skal være med på å teste tiltakene og som skal bruke tiltakene i hverdagen.

Test av tiltak

Midttrafik, Grimstad kommune, Agder fylkeskommune og Agder kollektivtrafikk utvikler og tester ut markedstilpassede tiltak for å få flere til å transportere seg mer bærekraftig til og fra jobb eller studier.

Måle effekten

For at vi skal måle effekten av tiltakene, undersøker vi de ansattes og elevenes transport før og etter at tiltakene er testet. Når vi har denne kunnskapen deler vi den blant annet her på nettsiden.

Følg arbeidet

Du kan følge arbeidet via våre nyheter fra prosjektet og i LinkedIn gruppen Mobilitet Forum Öresund-Kattegat-Skagerrak.