Om reducering af barrierer

I projektet arbejder vi sammen med de unge om at udvikle tiltag, der kan reducere nogle af de barrierer de oplever for at kunne transportere sig mere bæredygtigt.

Vi ved, at mange unge ønsker at være mere bæredygtige og bekymrer sig om klimaet, så vi ser et potentiale for at arbejde med at få flere unge til at transportere sig mere bæredygtigt.

Samarbejde med målgruppen

Vi samarbejder med både elever, lærere og skoleledelse om at udvikle tiltageme, så vi kan få deres input til, hvilke barrierer de oplever hindrer dem i at transportere sig mere bæredygtigt og hvilke ting vi derfor kan forsøge at reducere. Samarbejdet med de unge er særlig vigtig, da det er dem som skal være med til at teste tiltagene og bruge de succesfulde tiltag i deres hverdag til at transportere sig mere bæredygtigt.

Teste fysiske tiltag

Region Midtjylland, Midttrafik, Agder fylkeskommune og Varbergs kommun udvikler og tester tiltag, der kan reducere barrierer på tre gymnasier i Danmark, fire gymnasier i Norge og et gymnasium i Sverige.

Måle effekten

For at kunne måle effekten af laver vi undersøgelser af de unges transport inden og efter, at tiltagene testes. Når vi har denne viden, deler vi det blandt andet her på hjemmesiden.